bağlanmak

(nsz, -e)
1. bağlamak 的被动态: Eşyalar bağlanıp kamyona yüklendi. 行李已打包装上了卡车。Atlar ahıra bağlandı. 马被拴在马厩里。Dul kadına 300 dolar aylık bağlandı. 这寡妇每月得到300美元的生活费。
2. 爱, 热爱; 喜欢: Ona bağlandığım kadar hiçbirine bağlanmadım. 我没有象爱他一样爱过其它任何人。O işine bağlandı. 他热爱自己的工作。Çocuk öğretmenine bağlanıverdi. 这孩子很快就喜欢上了他的老师。
4. 承担, 担负, 负责, 承包: Şirket, köprünün yapımına bağlandı. 该公司承担了建桥工程。
5. 结果, 告终: Her şey istediği şekilde bağlandı. 一切最终都如他所愿。
6. 关心, 关注, 感兴趣: Hiç bir meseleye fazla bağlanmam. 我对任何问题都不太感兴趣。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • baglanmak — bağlanmak II, 238bkz: boglanmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • bağlanmak — e 1) Bağlama işine konu olmak Ceviz ağacının bir dalına bağlanmış salıncak, hafif hafif kıpırdanıyordu. O. Pamuk 2) Sevmek, içten bağlı olmak Ona bağlandığım kadar / Hiçbirine bağlanmadım / Sade kadın değil, insan. O. V. Kanık 3) Yalnızca belli… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • basireti bağlanmak — iyi düşünemez, gerçeği göremez bir duruma düşmek Bazen en mahir canilerin bile böyle mühim nisyanlarda bulunacak kadar basiretleri bağlanır. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • nafaka bağlanmak — yasaca, bakılması zorunlu olan kişiye mahkeme kararıyla evlat, koca gibi bir kimsenin, geçim parası vermesini sağlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • pamuk ipliğiyle bağlanmak — (bir şeye) her an bozulmaya, kopmaya hazır olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kısmeti bağlanmak — istediği hâlde evlenememek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ağzı dili bağlanmak — herhangi bir sebeple konuşamaz olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • başı bağlanmak — 1) evlendirilmek 2) birini yandaş olarak kazanmak, kendi yanında tutmak Başı bağlananların vekillerine birer samur kürk gelmiştir. S. Birsel …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • TEAKKUD — Bağlanmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • angaje olmak — bağlanmak Batılı uygarlık aydınları mutlaka gelişmeyle, ilerlemeyle ilgili bir akıma angaje olmaya itti. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bent olmak — bağlanmak, tutulmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.